Inschrijfformulier Autocross

Door invullen van onderstaand formulier schrijft u zich in als deelnemer van de autocross, onder voorbehoud van acceptatie door de organisator.

Aansprakelijkheid:
Door ondertekening bevestigt hij/zij noch de organisator en zijn medewerkers, nog enige andere deelnemer aan het voornoemde evenement aansprakelijk te stellen voor de gevolgen, voortvloeiende uit deelneming aan dit evenement. Deelnemers aan dit evenement kunnen elkaar niet aansprakelijk stellen.

Alcohol:
Op straffe van uitsluiting van deelname is het deelnemers niet toegestaan om alcohol te nuttigen voor en gedurende wedstrijden.

Reglementen:
Men verklaart hierbij op de hoogte te zijn van het reglement van de Autocross en Contact klasse, en zich hieraan te houden

Ondertekening:
Inschrijver verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld, de gestelde voorwaarden te aanvaarden, akkoord te gaan met de reglementen en de Privacyverklaring van MAC "De Holterberg".

ATTENTIE!
I.v.m. aanzienlijke verhoging verzekeringspremie zijn wij helaas genoodzaakt de inschrijfgelden ook te verhogen. De nieuwe inschrijfgelden zijn: € 20 voor leden en € 30 voor niet-leden. Hartelijk dank voor je begrip.

i.v.m. meer dan voldoende deelname is de inschrijving is gesloten!!!

Back to Top