Inschrijfformulier Autocross

Door invullen van onderstaand formulier schrijft u zich in als deelnemer van de autocross, onder voorbehoud van acceptatie door de organisator.

Aansprakelijkheid:
Door ondertekening bevestigt hij/zij noch de organisator en zijn medewerkers, nog enige andere deelnemer aan het voornoemde evenement aansprakelijk te stellen voor de gevolgen, voortvloeiende uit deelneming aan dit evenement. Deelnemers aan dit evenement kunnen elkaar niet aansprakelijk stellen.

Op straffe van uitsluiting van deelname is het deelnemers niet toegestaan om alcohol te nuttigen voor en gedurende wedstrijden.

Men verklaart hierbij op de hoogte te zijn van het reglement van de Autocross en Contactklasse, en zich hieraan te houden

Ondertekening: Inschrijver verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en de gestelde voorwaarden te aanvaarden.

De inschrijving is gesloten!!!
De inschrijvingen voor 08-04-2018 zijn hier te downloaden

 

Back to Top