Nico de Waard bedankt als voorzitter

Organiserende Afdeling: 
Klassieke Motoren

Op de slotrit van 8 oktober 2017 is door onze afdeling, Nico de Waard bedankt voor zijn inzet als voorzitter, welk hij al 12 jaar met volle overgave heeft vervuld.
ok Henk Pekkeriet wordt bedankt voor zijn 12 jarige inzet als secretaris, maar is deze middag verhinderd aanwezig te zijn.

Als blijk van waardering overhandigt de heer Jan Velthuis namens de afdeling klassieke motoren een boeket bloemen.

Back to Top